Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


article preview

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

A jelen tájékoztató tartalmáért a Bessenyei György Művelődési ház és Könyvtár (a továbbiakban: Adatkezelő) felelős.

 

Az adatvédelem célja, törvényi hátterek

 

Az Adatkezelő kiemelt jelentőséget tulajdonít az intézménnyel kapcsolatba kerülő Érintettek – különösen a gyermekek – személyes adatai védelmének; minden körülmények között biztosítani kívánja az Érintett gyermekek információs önrendelkezési jogát, és mindent megtesz a biztonságos

internetezési lehetőségek megteremtéséért. E cél elérése érdekében az Adatkezelő a legmesszebb menőkig eleget tesz az Európai Parlament és a Tanács (2016. április 27.) 2016/679/EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban Rendelet), valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv.) szóló jogszabályok előírásainak.

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, gondoskodik azok integritásáról és biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja a célok eléréséhez szükséges eljárási szabályokat, és különös gondot fordít a gyermekek személyes adatainak a védelmére.

Az Adatkezelő elérhetőségei:

Székhely: 2347 Bugyi Beleznay tér 2.

Webhely: www-bugyimuvhaz.hu

Képviselő: Péter Gábor Szilveszter igazgató   

A képviselő elérhetősége: 06-20-4316139

E-mail: bugyimuvhaz@gmail.com

Telefonszám: 06-29-347043

 

Az adatvédelmi tisztségviselő neve : Földi Beatrix (Ibf ; DPO)

E-mail: foldi.beatrix@integrit-it.hu

Telefonszám: 06-30-4193195

 

 

 

 

A jelen tájékoztató az Adatkezelő által kiadott Adatkezelési szabályzattal együtt érvényes; az abban foglalt elvi és gyakorlati kérdések a jelen tájékoztatóban leírt adatkezelési tevékenységre is vonatkoznak. A jelen tájékoztató 2018. május 25-től visszavonásig érvényes.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót szükség szerint módosítsa, és a módosított szöveget a   Bessenyei György Művelődési ház és Könyvtár  szervezeti egységénél, illetve a fent megjelölt honlapján közzétegye. Az adatkezelési tájékoztató megállapítása és módosítása a mint Bessenyei György Művelődési ház és Könyvtár  Adatkezelő vezetőjének hatáskörébe tartozik.

 

Az Érintettek személyes adatainak védelmével kapcsolatos rendelkezések

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályozza a szülői felügyeletet és a törvényes képviseletet; a nevelést érintő kérdéseket a szülői felügyelet körében rendezi.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) szülői kötelességként határozza meg a gyermek nevelését, amelynek során a gyermeki jogokra tekintettel kell lenni.

A törvényes képviseletet (amely a szülői felügyeletet gyakorló szülőt illeti meg)  a gyermek személyi és vagyoni ügyeiben lehet gyakorolni. Azokat a szülőket, akik közösen gyakorolják a szülői felügyeletet, a képviselet joga is közösen illeti meg. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy mindkét szülő jogosult a törvényes képviselőt megillető jogok gyakorlására, nem minden esetben szükséges mindkét szülő együttes jognyilatkozata (vagyis a hozzájárulás együttes megadása). A Ptk.csak néhány kivételes helyzetben írja elő a szülők együttdöntési kötelezettségét.

 

Adatvédelmi ügyekben, az adatkezelési során az Adatkezelőnek be kell kérnie az Érintett hozzájáruló nyilatkozatát, amely a jelenlegi szabályok alapján a gyermekek esetében életkor szerint különböző:

  1. 14 év alatt érvényes adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot kizárólag a törvényes képviselő tehet,
  2. 14-16 év között a törvényes képviselő a gyermekkel közösen dönt,
  3. 16 év felett pedig elegendő az Érintett nyilatkozata.

A személyes adatok kezelését a fent hivatkozott Rendelet szabályozza.

 

 

 

Könyvtári tagság:

A nyilvános könyvtári szolgáltatásokat az Érintettek önkéntes hozzájárulás alapján veszik igénybe. Az adott könyvtár szabályzatán múlik, hogy a térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások nyújtásakor regisztrálja-e a könyvtárhasználót.

Kölcsönzési jogosultságot azonban csak az kaphat, aki a vonatkozó törvényben (1997. évi CLX. törvény 57. §) előírt természetes személyazonosító adatait és a lakcímét megadja.

A fentebb felsorolt életkor szerinti kategóriák alapján az adatkezeléshez a hozzájárulást megadni jogosultak:

  1. a 14 év alatti gyermek esetében a törvényes képviselő,
  2. 14-16 év közötti gyermek esetében saját maga és a törvényes képviselő együttesen,
  1. 16 év fölött az Érintett saját maga.

Az adatkezeléshez megadott jogosultság nem azonos az állami vagyon védelmét célzó, az esetleges kártérítési igények alapjául szolgáló kezességvállalási nyilatkozattal. A kezességvállalásra vonatkozó feltételeket a Könyvtár házi szabályzata tartalmazza.

A kezességvállalási nyilatkozaton szereplő személyes adatok kezelése az Adatkezelésitájékoztatóban meghatározottak szerint történik.

Könyvtári rendezvények, egyéb programok

A könyvtárak a közművelődési tevékenységük keretében számos eseményt szerveznek.

A rendezvényekkel kapcsolatos kérdésekről az Adatvédelmi tájékoztatóban olvashatók a részletek.

A gyermekek által látogatott rendezvények általában nincsenek regisztrációhoz kötve, a részvételhez nem szükséges személyes adatokat megadni. A legtöbb eseményen fotó- és videofelvételek készülnek, amelyek egy része nyilvánosságra kerül a könyvtár honlapján, közösségi oldalán.

A természetes személyekről készült felvételek személyes adatnak minősülnek, ezért a kezelésükhöz az adatalany – 16 éves kor alatti gyermek esetében pedig a törvényes képviselő – hozzájárulása kell. Különösen fontos a hozzájárulás megléte a nyilvánosságra hozott felvételek esetében. E kérdéssel kapcsolatban a felügyeleti hatóság közleményt bocsátott ki, melyet jelen tájékoztatóhoz mellékelünk.

Természetesen az Érintettnek és törvényes képviselőjének lehetősége van tiltakozni a felvételek nyilvánosságra hozatala ellen. Az erre irányuló kérvényt a jelen tájékoztató elején megadott címre kell eljuttatni az Adatkezelő számára.

 

Bugyi , 2018. május 25.

 
 Archívum

Naptár
<< November >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Statisztika

Online: 3
Összes: 924677
Hónap: 3866
Nap: 103